Ciąg dalszy budowy Via Carpatia

Droga Via Carpatia to przedsięwzięcie rozpoczęte w 2006 roku. Wspólną decyzją Polski, Litwy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji postanowiono o utworzeniu trasy prowadzącej przez te kraje, łącząc tym samym Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Prace toczą się w każdym z tych krajów swoim tempem, lecz optymistyczne założenia przyjmują, że trasę bez przeszkód będzie można pokonać w całości już za kilka najbliższych lat. Co parę miesięcy z różnych stron dochodzą optymistyczne wieści o ukończeniu coraz to nowszych odcinków w Rumunii czy Bułgarii. Oba te państwa mają bardzo długie nitki do ukończenia, więc siłą rzeczy to o nich można usłyszeć częściej. Polska ma do zbudowania nieco mniej, lecz rekompensowane jest to trudnościami w budowie, jak chociażby w przypadku bardzo ciężkiego pod względem ukształtowania terenu, niemal 12 kilometrowego odcinka pomiędzy Babicą a Jawornikiem.

Ciężka praca, łatwy przejazd  

Województwo podkarpackie już w swojej nazwie pozwala zauważyć, że ukształtowanie terenu nie zalicza się do przesadnie nizinnego. Górskie tereny bardzo utrudniają budowy dróg, ogromne połacie terenu przygotowywane są nierzadko po raz pierwszy. Wszystko to sprawia, że budowa trasy Via Carpatia idzie tempem dosyć wolnym, lecz stale słyszymy o małych sukcesach. Kilka dni temu wybrano wykonawcę odcinka Babica – Jawornik (11,6 km). Jest to Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, które złożyło najbardziej korzystną z ekonomicznego punktu widzenia ofertę. W ten sposób już tylko bardzo niewiele pozostało do połączenia Rzeszowa z okolicami Krosna. Trasa Jawornik – Skrzynia jest wciąż w trakcie przetargu. W momencie zakończenia przetargu już tylko bardzo niewiele pozostanie do osiągnięcia granicy ze Słowacją. Oczywiście, w większości przypadków mówimy o trasach dopiero w trakcie realizacji – stąd jednak zawsze jest stosunkowo najbliżej do szczęśliwego końca.

Będzie kolejny odcinek S19 na Podkarpaciu.

Trasa pomiędzy Babicą a Jawornikiem przechodzi przez aż 13 obszarów osuwiskowych. To olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne i techniczne. Intercor ma jednak spore doświadczenie w stawianiu wiaduktów czy budowaniu obwodnic. Do bardziej znanych realizacji firmy należą mosty w Poznaniu, obwodnica Bielska-Białej czy piesze kładki w Krakowie. Całkowita długość trasy S19 to aż 700 kilometrów w ramach Via Carpatia. Omawiany odcinek to więc zaledwie niecałe 2% całości (w przypadku Via Carpatia nawet jeszcze mniej), jednak każdy kilometr się liczy, szczególnie w tak trudnych warunkach.