Telewizja z satelity zapewnia dostęp do usług tam, gdzie nie ma możliwości odbioru w inny sposób. Choć telewizja satelitarna na dobre stała się już czymś, co wydaje się naturalne, nie brak pytań o to, jak właściwie działa. Na czym polega i co wykorzystuje do tego, by ściągnąć sygnał TV do domu odbiorcy?

Można niewątpliwie założyć, że telewizja satelitarna jest w kontekście działania bardzo zbliżona do transmisji telewizyjnych. Fundamentem jej działania jest bezprzewodowy system przekazywania programów telewizyjnych wprost do domu odbiorcy. Porównajmy ją do telewizji naziemnej starego stylu – to pozwoli zobaczyć, jak dużą różnicą jest telewizja satelitarna.

Stacje nadawcze używają do generowania tej pierwszej anteny do przesyłania fal radiowych na określony teren. Dzięki temu widzowie są w stanie odbierać sygnał nawet mając do dyspozycji niewielkie anteny. Z drugiej strony: głównym ograniczeniem jest tu zasięg. Sygnały radiowe wykorzystywane do nadawania telewizji generują sygnał z anteny nadawczej wprost w linii prostej. W efekcie, aby odebrać te impulsy, trzeba być w bezpośredniej linii działania anteny.

Tu pojawia się pytanie: co, jeśli coś zakłóca sygnał? Niewielkie przeszkody – za takie uznajmy drzewa lub niskie budynki – nie powinny stanowić problemu. Nieco inaczej będzie ze zdecydowanie większymi.

Na czym polega działanie telewizji satelitarnej?

Mitem jest to, iż operator to właściciel kanałów, które zapewnia odbiorcom. Są one zamawiane pod kątem emisji, przy czym operator nie tworzy oryginalnego programu. Płaci ich wytwórcom za prawo do nadawania ich treści za pośrednictwem satelity. Prowadzi to więc do układu, w którym dostawca pośredniczy w relacjach między użytkownikiem a pierwotnymi twórcami programów. Działanie jest więc bardzo zbliżone do tego, jak funkcjonują operatorzy sieci kablowych.

Sercem działania telewizji satelitarnej jest jej centrum nadawcze. Dostawca usługi telewizyjnej najpierw odbiera sygnały z różnych źródeł programowych, a w kolejnym etapie doprowadza do technicznej wysyłki sygnału nadawczego wprost do satelitów znajdujących się na orbicie. W trzecim etapie satelity odbierają sygnały od stacji nadawczej i dokonują kolejnego transferu – tym razem na ziemię.

Bardzo ważna jest tu rola anteny używanej przez odbiorców. Ona  odbiera sygnał z satelity i przekazuje go do odbiornika w domu. Z kolei odbiornik przetwarza sygnał i przekazuje go do standardowego telewizora. Stąd bardzo ważne jest zachowanie dużej jakości – zarówno samej anteny jak i końcowego ekranu, na którym wyświetlane są treści.

Telewizja satelitarna działa więc w oparciu o sygnały video i audio, które nadawane są do anten satelitarnych na powierzchni ziemi. Jak wysoko znajdują się tego rodzaju obiekty? W wielu przypadkach satelity krążą wokół naszej planety w regionie, który określany jest jako Pas Clarke’a.

W rezultacie, planeta zostaje otoczona tysiącami satelitów, które zapewniają mnóstwo usług – nie tylko telewizyjnych – dla odbiorców.