Czy osoba z zaburzeniami rozwoju może być prawdziwym geniuszem? Okazuje się, że tak. Sawanci cierpią na różne schorzenia – najczęściej jest to spektrum autyzmu, przez które nie są pełnosprawnymi osobami, jednak w zamian za to mogą pochwalić się niezwykłymi zdolnościami. Zazwyczaj osoba cierpiąca na zespół sawanta wyróżnia się doskonałą pamięcią, znakomitymi zdolnościami artystycznymi, motorycznymi, a nawet wizualnymi. Dowiedz się więcej o niezwykłych talentach osób, których IQ waha się w pomiędzy 40 a 70. 

Niesamowici sawanci 

Najczęściej zespół sawanta dotyka mężczyzn, jednak może także wystąpić u niepełnosprawnych kobiet. Jego obecność zazwyczaj ma charakter wrodzony, ale w niektórych przypadkach ujawnia się tuż po urazie lub chorobie mózgu. Funkcje, które przypisywane są sawantom, zazwyczaj dotyczą działania prawej półkuli mózgowej, czyli odpowiedzialnej m. in. za pamięć, malarstwo, rzeźbę, oraz orientację w terenie. Ponadto niektórzy sawanci posiadają nietypowe zdolności językowe, które umożliwiają zapamiętanie w krótkim czasie wielu obcych słów, gramatyki, a także akcentu, ale nie pozwalają na zrozumienie zapamiętanych terminów ( nazywamy to pamięcią bez pojmowania).

Oprócz tego osoby dotknięte zespołem sawanta mogą przejawiać zdolności muzyczne, to właśnie dzięki nim osoba, która wcześniej jedynie odsłuchała utwór, jest w stanie go odegrać bez najmniejszego błędu na fortepianie, na którym nie gra na co dzień. Znane są także przypadki zdolności rachunkowych – sawant bez większego problemu udzieli nam odpowiedzi jaki dzień tygodnia przypadał na wybraną datę sprzed 3/4 tysięcy lat, a także odmierzy czas tak dobrze, jak zwykły zegarek. Dzięki umiejętnościom matematycznym sawant potrafi także otworzyć długi ciąg cyfr, więc nie jest mu straszna nawet liczba „pi”. 

Pierwszy przypadek zespołu sawanta został opisany w 1789 roku na przykładzie Thomasa Fullera. Jak podają źródła – badany mężczyzna w zaledwie kilka chwil był w stanie podać dokładną ilość sekund, które przeżył człowiek w określonym wieku. John Langdon Down – odkrywca zespołu downa – stworzył nowe określenie dla osób o ilorazie inteligencji nie przekraczającym 25, którzy dysponowali doskonałymi zdolnościami, nazwał ich „idiota- sawant”, co w dosłownym tłumaczeniu oznaczało uczonego głupca. 

Sawanci to niezwykli ludzie o ponadprzeciętnych zdolnościach, które czynią ich jeszcze bardziej wyjątkowymi. Osoby ze spektrum autyzmu mogą dostrzec u siebie cechy zespołu sawanta w każdym wieku, pierwsze ich objawy pojawiają się zazwyczaj w momencie uczenia się cyfr i słów.