Rusza budowa Odcinkowego Pomiaru Prędkości w tunelu pod Świną w Świnoujściu na
odcinku drogi DK93. Przetarg na realizację wygrała olsztyńska firma Sprint S.A.
Umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia miasto podpisało 24 marca. Sprint zaprojektuje,
dostarczy i zainstaluje system stacjonarnego urządzenia rejestrującego średnią prędkość w tunelu pod
Świną, na określonym odcinku DK93. Poza tym dostarczy oprogramowanie do jego obsługi oraz zajmie
się serwisowaniem systemu.
– Cieszymy się, że już po raz kolejny będziemy instalować system Odcinkowego Pomiaru Prędkości,
który będzie działał w tunelu. Pierwsze tego typu rozwiązanie oddaliśmy do użytku w tunelu S2
Południowej Obwodnicy Warszawy, a następne w tunelu na Zakopiance. Tym razem mamy okazję
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tunelu pod Świną, co wpłynie
bezpośrednio na sprawność transportu w Świnoujściu. Kolejki do przeprawy promowej odchodzą już
do historii i miło nam, że możemy stać się częścią nowego etapu w historii miasta – mówi wiceprezes
firmy Sprint, Waldemar Matukiewicz.


Budowa Odcinkowego Pomiaru Prędkości w tunelu pod Świną będzie realizowana w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. Urządzenia będą rejestrować wykroczenia związane z nadmierną prędkością,
z uwzględnieniem progów przewidzianych dla różnych rodzajów pojazdów. Przykładowo, dla
samochodów osobowych ograniczenie prędkości będzie wynosić 50 km/h w godz. 10:00 – 19:59,
60 km/h w godzinach 20:00 – 09:59, a dla pojazdów ciężarowych 40 km/h przez całą dobę.
Urządzenia będą pracować 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
– Świnoujście położone jest aż na 44 wyspach, dwie największe zamieszkane to Uznam i Wolin. To
jedyne takie miasto w Polsce. Jego specyfika powoduje, że jedyną formą komunikacji między wyspami
oraz resztą kraju są przeprawy promowe. Z pewnością nie trzeba tłumaczyć, że to znaczna uciążliwość
zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Rozwiązaniem będzie oddanie do użytku tunelu pod Świną,
który usprawni transport. Taki rodzaj drogi wymaga jednak wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jaki
chcemy zapewnić mieszkańcom i gościom odwiedzającym miasto. Instalacja OPP w tym miejscu
będzie miała na to kluczowy wpływ – mówi wiceprezydent Świnoujścia, Barbara Michalska.
Odcinkowy Pomiar Prędkości w tunelu pod Świną nie tylko będzie rejestrował przypadki naruszenia
prędkości. Zgodnie z umową, system będzie także gromadził dane statystyczne, jak m.in. liczbę
wszystkich przejeżdżających pojazdów, liczbę pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość, liczbę
wykonanych zdjęć, czy czas pracy urządzenia. Dane o wykroczeniach będą automatycznie szyfrowane
i przesyłane do Centralnego Systemu Przetwarzania.
Zgodnie z umową system powinien zostać uruchomiony do 26 tygodni od podpisania umowy. Wartość
projektu wyniesie 1 294 344,00 zł.

Źródło: Sprint S.A.