Decydując się na rozwód bez orzekania o winie wiele osób zastanawia się jak wygląda taki proces i jak przebiega.  Czy te same dokumenty są potrzebne do złożenia i czy tak samo powinien wyglądać pozew rozwodowy.

Praktyka sadów potwierdza, że rozwód bez orzekania o winie z reguły przebiega szybciej niż w przypadku sprawy z orzeczeniem winy. Jak założyć taką sprawę i od czego zacząć?  

Rozwód bez orzekania o winie

Osoby, które decydują się na rozwód mają dwie możliwości. Mogą złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem winy lub bez takiego żądania. Aby jednak w ogóle do rozwodu doszło muszą wystąpić kodeksowe przesłanki do jego orzeczenia. Wyrok rozwodowy może zapaść wyłącznie wówczas, gdy sąd ustali, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zupełny rozkład oznacza, że małżonków nie łączą już więzi gospodarcze, fizyczne i emocjonalne. Z kolei trwały rozkład to taki, który nie daje szans na powrót stron do wspólnego życia. Aby zakończyć małżeństwo obie z tych przesłanek muszą wystąpić razem. Jedyną możliwością formalnego zakończenia małżeństwa jest wyrok rozwodowy wydany przez sąd.

W takim orzeczeniu sąd określa który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Inną możliwością jest orzeczenie rozwodu bez określenia winy któregokolwiek z małżonków. Czym jest taki rozwód i od czego zacząć sprawę sądową?

Czym jest rozwód bez orzekania o winie i jak go uzyskać?

Rozwód bez orzekania o winie to jedna z łagodniejszych i szybszych form zakończenia małżeństwa. Jednak, aby faktycznie sąd orzekł bez wskazania winy żadnej ze stron, oboje małżonkowie muszą być co do tego zgodni. Rozwód za porozumieniem zapada, jeśli taki zgodny wniosek złożyły obie strony w trakcie rozprawy. To na jego podstawie sąd nie orzeka o winie. W praktyce oznacza to, że żadne z małżonków nie jest winne trwałemu i zupełnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego.

Warto jednak pamiętać, że decyzja o rozwodzie bez orzeczenia winy może być w trakcie sprawy zmienione. Wystarczy, że jedno z małżonków zmieni stanowisko w sprawie i może okazać się, że sąd okręgowy nie orzeknie rozwodu bez orzeczenia winy. Decydując się więc na rozwód bez orzekania o winie warto pamiętać, że decyzja ta ma charakter odwracalny i każda ze stron może swoją decyzję zmienić.

Wówczas sąd może orzec rozwód nawet z orzeczeniem winy. Jak uzyskać wyrok rozwodowy bez orzekania o winie? Przede wszystkim musi być zgodny wniosek stron w tym zakresie i żaden z małżonków w trakcie procesu nie może zmienić stanowiska. 

Rozwód bez orzekania o winie – od czego zacząć?

Pierwszym krokiem w celu uzyskania takiego rozwodu jest złożenie do sądu okręgowego pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Przygotowując pozew o rozwód bez orzekania o winie należy jednak pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim należy wskazać w nim powoda i pozwanego wraz z adresami oraz numerami PESEL, określić sąd, do którego kierowany jest pozew oraz odpowiednio sformułować żądania pozwu i uiścić opłatę sądową w kwocie 600 zł.

Prawidłowe napisanie pozwu może mieć znaczenie czy sąd w ogóle zajmie się sprawą oraz czy orzeknie rozwód bez winy. Poprawny pozew o rozwód, jeśli nie chcemy orzeczenia winy powinien być starannie przygotowany pod względem formalnym i merytorycznym jak pozew z orzeczeniem winy. Dlatego jeśli chcemy szybko i sprawnie zakończyć swoje małżeństwo, najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie sprawy profesjonalnemu prawnikowi od rozwodów takiemu jak Pan Paweł Budrewicz z Warszawy.

Nie tylko poprawnie sformułuje żądanie pozwu, ale pomoże także szybko i bez zbędnych komplikacji zakończyć postepowania na pierwszej lub drugiej rozprawie.