Popularne urządzenia transportu bliskiego, nazywane w skrócie UTB, znajdują powszechne zastosowanie, a w wielu gałęziach przemysłu okazują się wręcz niezbędne. Coraz więcej potencjalnych użytkowników jest zainteresowanych wdrożeniem ich w swoich firmach, lecz często przedtem zadają ważne pytanie, czy na urządzenia transportu bliskiego jest udzielana gwarancja?

Co zaliczamy do urządzeń transportu bliskiego?

Zanim poznamy odpowiedź na to istotne pytanie, powinniśmy dowiedzieć się, czym są tego typu urządzenia, jak je dzielimy i gdzie znajdują zastosowanie. Do najpopularniejszego sprzętu UTB można przede wszystkim zaliczyć:

  • suwnice, bramowe, półbramowe, pomostowe natorowe i podwieszane, kolumnowe;
  • żurawie, bramowe, samobieżne, warsztatowe;
  • wciągarki i wciągniki, linowe lub łańcuchowe.

Tego typu urządzenia są stosowane w halach produkcyjnych lub w terenie otwartym, do przenoszenia ładunków w poziomie oraz podnoszenia w pionie i w poziomie. Mają one niejednokrotnie masę kilkudziesięciu i więcej ton, a zastosowanie UTB pozwala zachować ciągłość produkcji.

Dlaczego wszystkie urządzenia transportu bliskiego mają gwarancję i są objęte serwisem?

Aby urządzenia transportu bliskiego, również te, które ma w swojej ofercie ALSO Holding, jeden z największych ich producentów i sprzedawców w naszym kraju, mogły pracować bezawaryjnie, są objęte pełną gwarancją i serwisem.

Gwarancji i serwisowi podlegają wszystkie elementy danego urządzenia, suwnicy czy żurawia, które ponadto muszą być poddawane regularnym przeglądom technicznym pozwalającym szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości ich działania. Regulują to obowiązujące w naszym kraju przepisy Urzędu Dozoru Technicznego, których bezwzględnie należy przestrzegać, pod groźbą wysokich kar finansowych.

Co wynika z udzielonej gwarancji na urządzenia transportu bliskiego?

Każdy, kto zakupi dowolne urządzenie dźwignicowe w ALSO Holding, ma prawo skorzystać z pełnej, określonej w umowie sprzedaży i ustawie gwarancji. Wiąże się to z możliwością skorzystania z całodobowego serwisu, dojeżdżającego do miejsca użytkowania np. suwnicy.

Usuwaniem awarii zajmują się doskonale przygotowani specjaliści z dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, a do naprawy używa się zawsze oryginalnych części renomowanych, zachodnich marek. Dzięki temu uda się zawsze utrzymać urządzenia transportu bliskiego w ruchu oraz zadbać jednocześnie o bezpieczeństwo ich obsługi i innych osób znajdujących się pobliżu.