Po zakupie używanego samochodu, konieczne jest uregulowanie kwestii związanych z ubezpieczeniami. Obowiązkowa polisa OC automatycznie przechodzi na nowego właściciela wraz z pojazdem. Jednak, co się dzieje z ubezpieczeniem AC (autocasco)?

Pod koniec 2022 roku aż 63% Polaków zastanawiało się nad zakupem używanego samochodu zamiast nowego – wynika to z danych Volkswagen Financial Services zawartych w raporcie „Portfele Polaków pod lupą”. To wyraźny wzrost w porównaniu z wcześniejszymi edycjami badania, gdzie odsetek ten wynosił około 58%. Zainteresowanie pojazdami z drugiej ręki rośnie głównie ze względu na niższe koszty w porównaniu z nowymi samochodami. Jednak transakcja związana z zakupem używanego samochodu wiąże się z kilkoma formalnościami, w tym przerejestrowaniem pojazdu, opłaceniem podatku od transakcji oraz rozważeniem kwestii ubezpieczeń.

Zgodnie z polskim prawem, zarówno nowy, jak i używany samochód muszą być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Polisa zawarta przez poprzedniego właściciela automatycznie przechodzi na nowego nabywcę wraz z pojazdem. Nowy właściciel może korzystać z istniejącej polisy do końca okresu, na jaki była wykupiona przez poprzedniego właściciela. Warto jednak pamiętać, że sprzedawca mógł również posiadać dobrowolne ubezpieczenie AC, które nie przenosi się automatycznie na nowego właściciela. W takim przypadku, przeniesienie ochrony może mieć miejsce jedynie na podstawie cesji polisy, choć jest to rzadko praktykowane rozwiązanie, jak wyjaśnia Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Należy zaznaczyć, że różne zasady dotyczą przenoszenia praw do korzystania z polisy OC i AC, wynikające z charakterystyki tych dwóch rodzajów ubezpieczeń. OC jest obowiązkowe, a za brak takiego ubezpieczenia obowiązuje karne prawo nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), co grozi znacznymi karami finansowymi. W związku z tym polisa OC jest związana z samochodem w momencie jego sprzedaży, aby chronić nowego właściciela przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi.

Natomiast ubezpieczenie AC jest dobrowolne, a jego zakup i wybór firmy ubezpieczeniowej zależą od aktualnego właściciela pojazdu. Po sprzedaży auta, nowy właściciel może wybrać ofertę ubezpieczenia AC według własnych preferencji spośród dostępnych na rynku opcji. Sprzedawca powinien natomiast skontaktować się z ubezpieczycielem, aby zrezygnować z własnej polisy AC i otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Zgłoszenie takie musi zawierać numer polisy, dane pojazdu oraz dane właściciela i może być złożone w formie pisemnej lub online.

Ubezpieczenie AC jest przydatne w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu. Obejmuje ono szkody spowodowane przez właściciela pojazdu, nieznanych sprawców (np. wandali), a także szkody wywołane kolizją ze zwierzęciem lub wynikłe z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Polisę AC można także rozszerzyć o dodatkowe opcje, takie jak assistance, NNW, ochrona opon, bagażu, sprzętu sportowego czy szyb.

W przypadku sprzedaży samochodu, nowy właściciel może samodzielnie zdecydować o zakupie polisy AC i wyborze oferty, która najlepiej odpowiada jego potrzebom. Warto również podkreślić, że ubezpieczenie AC jest opcjonalne, a zakup i zawarcie umowy ochrony zależy od bieżącego właściciela pojazdu. Ostatecznie, każdy właściciel może dostosować swoją polisę AC do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

Źródło: Compensa TU SA Vienna Insurance Group.