Prawie 9000 km (ok. 40%) polskich dróg jest w stanie niezadowalającym lub złym –
podaje GDDKiA.
● Fatalny stan wielu jezdni doskonale widać w marcu, gdy śnieg zastępują nowe wyrwy i
dziury w asfalcie.
● Odszkodowanie za koła zniszczone na wyrwie w drodze można dostać z ubezpieczenia
OC zarządcy drogi lub z własnej polisy autocasco (AC).
Jezdnie w Polsce należą do najgorszych w Europie – w opublikowanym 2 lata temu przez Komisję
Europejską podsumowaniu jakości infrastruktury drogowej tylko kilka unijnych państw wypadło
gorzej. Pesymistycznie brzmią też krajowe źródła. Z ostatniego dostępnego podsumowania GDDKiA
wynika, że przed 2 laty aż 37,1% (8700 km) polskich dróg było w stanie niezadowalającym lub złym.
Wpływ na jakość nawierzchni mają m.in. częste wahania temperatur – złośliwie mówi się nawet, że w
marcu wraz ze śniegiem topi się w naszym kraju asfalt. Zdaniem ubezpieczycieli dziury i pęknięcia to
częsta przyczyna uszkodzeń przede wszystkim opon i felg.
– Co roku po zimie wzrasta liczba kierowców, którzy zgłaszają szkody spowodowane złym stanem
dróg. Warto pamiętać, że za tego typu zdarzenia odpowiedzialność ponosi najczęściej zarządca drogi
i to on jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy pojazdu. Dobra wiadomość jest taka, że w
większości przypadków zarządcy dróg posiadają ubezpieczenie OC. W ramach polisy ubezpieczyciele
przejmują na siebie roszczenia poszkodowanych kierowców. Dotyczy to także szkód spowodowanych
ubytkami w jezdni. Kierowcy mogą także ubiegać się o odszkodowanie ze swojej polisy AC. To w
wielu przypadkach najszybsza droga do otrzymania pieniędzy na naprawę auta – mówi
Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA
Vienna Insurance Group.
Odszkodowanie z OC zarządcy drogi. Jak je dostać?
Jeśli doszło do uszkodzenia pojazdu na skutek złego stanu drogi, w pierwszej kolejności należy
powiadomić policję. Dzięki temu powstanie notatka ze szczegółowym opisem okoliczności powstania
szkody. Następnie należy skontaktować się z zarządcą drogi, który przekaże informację o zdarzeniu
do swojego ubezpieczyciela lub udostępni poszkodowanemu dane swojej polisy OC. W drugim
przypadku właściciel uszkodzonego pojazdu samodzielnie zgłasza się do zakładu ubezpieczeń. Trzeba
jednak pamiętać, że polisa OC zarządcy drogi jest dobrowolna. Może się więc zdarzyć, że
odpowiedzialny za powstałe zniszczenia podmiot nie jest ubezpieczony. Wówczas powinien pokryć
szkodę z własnego budżetu.
– Aby ubiegać się o odszkodowanie, ważne jest udokumentowanie zdarzenia w należyty sposób. Z
perspektywy ubezpieczyciela istotna jest nie tylko policyjna notatka, ale też zdjęcia z miejsca
zdarzenia, na których widoczny jest zły stan nawierzchni oraz wszystkie uszkodzenia pojazdu,
powstałe po najechaniu na wyrwę w jezdni. W miarę możliwości warto także zebrać oświadczenia od
ewentualnych świadków – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy.
Można też skorzystać ze swojego AC
Istnieją różne przyczyny, które mogą utrudnić otrzymanie odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na
skutek złego stanu drogi. Brak polisy OC zarządcy drogi na pewno nie ułatwia sprawy. Podobnie
okoliczności, które świadczą przeciwko poszkodowanemu, np. złamanie przez niego przepisów ruchu

drogowego lub zignorowanie ostrzeżenia o złym stanie nawierzchni. W takim przypadku właściciel
pojazdu może ubiegać się o pieniądze z własnej polisy AC.

 • Tak naprawdę kierowca w każdej sytuacji może zgłosić się do swojego ubezpieczyciela – nawet
  wtedy, gdy wina OC zarządcy drogi nie podlega dyskusji. Wówczas otrzyma pieniądze z AC, a jego
  towarzystwo ubezpieczeniowe zgłosi się do zarządcy z roszczeniem zwrotu wypłaconego
  odszkodowania – tłumaczy Damian Andruszkiewicz z Compensy.
  Warto wiedzieć, że na rynku są dostępne rozszerzenia polis OC i AC, których konstrukcja dotyczy
  konkretnie problemów z kołami, oponami czy dętkami. Po uszkodzeniu można liczyć m.in. na pomoc
  assistance – organizację i pokrycie kosztów pomocy na miejscu, a w razie potrzeby także holowania
  do warsztatu. Warto zauważyć, że w przypadku niektórych ubezpieczycieli po likwidacji szkody z
  tego typu ubezpieczenia nie traci się zniżek przypisanych do polis OC lub AC.

Źródło: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group